Home>Products>Kawasaki Main Pump Seal Kit>Kawasaki K3VL80 Seal Kit for Kawasaki Main Pump image

Kawasaki Main Pump Seal Kit Details

 • 1,08 Kg
 • 24 mm
 • 70
 • 45,1 kN
 • 24 mm
 • 70x125x24
 • 4,06 mm
 • 125 mm
 • 125
 • 70 mm
 • 3,1 mm

Contact Us

Construction Machinery Hydraulic Seal Kits