Home>Products>Kawasaki Main Pump Seal Kit>Kawasaki K5V160 Seal Kit for Kawasaki Main Pump image

Kawasaki Main Pump Seal Kit Details

  • 9095 kN
  • 2,26
  • 440 mm
  • 850 r/min
  • 6 mm
  • 650
  • 212 mm
  • 440x650x212
  • 440
  • 24088-MB-W33

Contact Us

Construction Machinery Hydraulic Seal Kits